شهرداری الوند

در تیر ماه 1360 برابر ماده یک قانون شهرداریها شهرداری الوند برابر حد نصاب های جمعیتی و بروز مسائل حاد شهری و به منظور تأمین تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی شهری و مدیریت زیر ساختهای شهری تأسیس می گردد . شهرداری الوند از بدو تأسیس با بسیج کلیه امکانات خود قدمهای بسیار موثری در تأمین تأسیسات و تجهیزات شهری و رفاه حال شهروندان برداشته است به نحوی که بار عدم تأسیس و وجود نهادهای شهری دیگر از جمله بخشداری و فرمانداری را در سالهای گذشته به دوش داشته است در حال حاضر نیز با استقرار بخشداری و فرمانداری همچنان مساعدت و حمایت شهرداری مانند گذشته ادامه دارد . در مجموع می توان گفت هر چند تأسیس شهرداری الوند بسیار دیرتر از استقرار صنایع در جوار روستای الوند به عنوان هسته اولیه شهر الوند بوده است لیکن با برنامه ریزی و حرکت این شهرداری امروزه مدیریت و برنامه ریزی و آمایش مناطق مسکونی شهر صنعتی و صنایع شهر صنعتی البرز به عنوان اولین و بزرگترین شهر صنعتی کشور بر عهده شهرداری میباشد که نشان از طی دوره های طولانی رشد و شکوفایی و اقتدار شهرداری و عملکرد درخشان واحد های آن در گذشته بوده است .